lunes, 4 de mayo de 2009

FICHAS


FICHA ARTÍSTICA
Ryota Yokoyama............................................................................... HIROSHI ABE
Yukari Yokoyama..................................................................... YUI NATSUKAWA
Chinami Kataoka................................................................................................. YOU
Nobuo Kataoka.................................................................. KAZUYA TAKAHASHI
Atsushi Yokoyama..................................................................... SHOHEI TANAKA
Satsuki Kataoka........................................................................ HOTARU NOMOTO
Mutsu Kataoka.......................................................................... RYOGA HAYASHI


FICHA TÉCNICA
Director............................................................................. HIROKAZU KORE-EDA
Guionista.......................................................................... HIROKAZU KORE-EDA
Productores............................................................................... YOSHIHIRO KATO
...................................................................................................... HIJIRI TAGUCHI
Productores ejecutivos....................................................... KAZUMI KAWASHIRO
........................................................................................... YUTAKA SHIGENOBU
............................................................................................... TAKEO HISAMATSU
.......................................................................................................... BONG-OU LEE
Director de fotografía.......................................................... YUTAKA YAMAZAKI
Diseño de producción............................................................... TOSHIHIRO ISOMI
............................................................................................. KEIKO MITSUMATSU
Montaje............................................................................. HIROKAZU KORE-EDA
Sonido............................................................................. YUTAKAA TSURUMAKI
......................................................................................................... SHUJI OHTAKE

Duración................................................................................................................ 108’
País...................................................................................................................... Japón

No hay comentarios:

Publicar un comentario